درباره ما

به سایت ایران عقرب خوش آمدید

سایت مشاوره و فروش مقالات و طرحهای مزرعه عقرب ایران عقرب از سال ۱۳۸۸ تشکیل شده است و هدف ما توسعه علم و فناوری هست

 

ادرس: شیراز . سی متری سینما سعدی ساختمان مهر.

تلفن: ۳۲۳۵۵۴۸۶

آموزش پرورش عقرب در ایران

سایت مشاوره و فروش مقالات و طرحهای مزرعه عقرب ایران عقرب از سال ۱۳۸۸ تشکیل شده است و هدف ما توسعه علم و فناوری هست