پنس بلند

70,000 تومان

اولین و ضروری ترین وسیله برای کار با عقرب ، داشتن یک پنس بلند پزشکی می باشد. پنس پرورش عقرب بهترین وسیله برای نگهداری عقرب ، ابزار جابجایی و صید عقرب است. استفاده از پنس 30 سانتی جهت امنیت بیشتر و تسلط بهتر توصیه می شود.