سیلیکا ژل – رطوبت گیر زهر عقرب

40,000 تومان

سیلیکاژل جاذب خوبی برای رطوبت است. از کاربردهای سیلیکاژل می‌توان به کاربرد آن به عنوان یک کاتالیزگر یا مادهٔ خشک‌کن اشاره کرد. این ماده در پرورش عقرب فقط جهت نگهداری زهر خشک کاربرد دارد.

در انبار موجود نمی باشد

سیلیکاژل جاذب خوبی برای آب، الکل، فنول‌ها، آمین‌ها، و . . . است که این کار را از راه پیوندهای هیدروژنی انجام می‌دهد.
از کاربردهای سیلیکاژل می‌توان به کاربرد آن به عنوان یک کاتالیزگر، مادهٔ خشک‌کن یا در سوانگاری اشاره کرد.
این ماده در جنگ جهانی اول برای جذب سطحی بخار آب و گاز موجود درون ماسک گازاشک آور استفاده شده‌است.